•  
  •  
  • Sefovi

  • U Centrali Nove banke u Banjoj Luci, u ulici Kralja Alfonsa XIII 37a, možete zakupiti sefove za čuvanje vrijednosnih predmeta, hartija od vrijednosti i raznih dokumenata, uz zagarantovanu apsolutnu pouzdanost, sigurnost i diskreciju.Trezorski prostor Nove banke je opremljen najsavremenijim sigurnosnim standardima i zagarantovana je potpuna diskrecija prilikom polaganja, odnosno podizanja pohranjenih predmeta.Nova banka raspolaže sefovima u četiri različite veličine koji se izdaju na period od  1, 3, 6 i 12 mjeseci.

   Ko može postati korisnik sefa?

   • Punoljetno fizičko lice - uz mogućnost davanja punomoći drugom fizičkom licu uz upotrebu sefa.
   • Pravno lice, odnosno jedno ili dva fizička lica ovlaštena za rukovanje sefom.

   Trajanje zakupa sefa

   • Sef se zakupljuje na vrijeme određeno ugovorom.
   • Sef se može zakupiti na period od 3, 6 i 12 mjeseci.

   Naknada za korištenje sefova

   • Naknada za korištenje sefa plaća se unaprijed za cijeli ugovoreni period.
   • Naknada zavisi o veličini sefa.    

    

   Dimenzije sefa / period 90x300x402 150x300x402 300x300x402 600x300x402
   1 mjesec 15 25 30 35
   3 mjeseca 30 35 40 45
   6 mjeseci 60 65 70 75
   12 mjeseci 80 90 100 110

    

  •