•  
  •  
  • Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

  •  

    

   Korisnici kredita

   Fizička lica koja su registrovana u APIF-u kao poljoprivredni proizvođači

   Prednosti za klijenta

   Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka
   Iskustvo u poslovima kreditiranja
   Konkurentna kamatna stopa

   Namjena

   Osnovna i obrtna sredstva
   (Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje)

   Iznos

   Od 5.000,00 KM do 500.000,00 KM

   Rok

   Do 10 godina uz mogućnost produženja roka otplate obaveza do 60 mjeseci

   Grejs period

   Voćarstvo i vinogradarstvo: do 36 mjeseci

   Jagodičasto voće, proizvodnja žitarica, krmnog i industrijskog bilja: do 12 mjeseci

   Ribarstvo: do 12 mjeseci

   Pčelarstvo: do 6 mjeseci

   Svinjogojstvo - tovne svinje: do 15 mjeseci

   Svinjogojstvo - Svinje za rasplod: do 24 mjeseca

   Ovčarstvo:  do 18 mjeseci

   Peradarstvo - proizvodnja jaja: do 6 mjeseci

   Peradarstvo - Proizvodnja mesa: do 2 mjeseca

   Govedarstvo - tovne rase: do 24 mjeseca

   Govedarstvo - mliječne rase: do 36 mjeseci

   Kozarstvo: do 18 mjeseci 

   Uz mogućnost odobravanja dodatnog/novog grejs perioda do 24 mjeseca

   Kamatna stopa

   6mEURIBOR - 2,2% (minimalno 0,5% (maksimalno ne može biti veće od 1,6%)) + 3,4% = 3,9%

   Umanjenje kamatne stope:

   ·         Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentna poena

    

   EKS iznosi 4,57%, na bazi iznosa kredita 50.000 KM, maksimalnog roka otplate, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

   Vrsta kamatne stope

   Fiksna

   Naknada za obradu kredita

    

   Naknada za prijevremenu otplatu kredita

   0,5% jednokratno

    

    

   Bez naknade

   Obezbjeđenje

    

    

   - Do 10.000,00 KM-mjenice i min jedan jemac-platac, administrativne zabrane jemca - platca;

   - Preko 10.000,00 KM a do 20.000,00 KM - mjenice i dva jemca-platca, administrativna zabrana jemca-platca

   - Preko 20.000,00 KM a do 40.000,00 KM - mjenice i tri jemca-platca, administrativna zabrana jemca - platca

   - Za kredite koji prelaze 40.000,00 KM, potrebno je obezbijediti i hipoteku na nekretninu i jednog kreditno sposobnog jemca - platca

   Polisa osiguranja kolaterala u trajanju cjelokupnog odobrenog roka otplate kredita + 1 mjesec

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

    

   Posebni uslovi

   Krediti za mikobiznis u poljoprivredi ne mogu biti odobreni za finansiranje privređivanje igara na sreću, kockarnice, kladionice i trgovine, izuzev za plaćanje obaveza prema proizvođačima iz Republike Srpske

    

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za poljoprivrdne kredite Nove banke iz sredstava IRBRS

    

    

  •