•  
  •  
  • Krediti stanovništvu – stambeni krediti iz sredstava IRB RS

   • Stambeni krediti
  •  

    

   Korisnici kredita

   Fizička lica kojapripadaju jednoj od sljedeće četiri grupe:

    

   Grupa mladi bračni parovi:

   • korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje;

   Beneficirana grupa:

   • članovi porodica poginulih i nestalih boraca;
   • ratni vojni invalidi od I-IV kategorije; 
   • civilne žrtve rata od I-IV kategorije;
   • porodice i samohrani roditelji sa 4 i više djece;
   • korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine,
   • osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (Sl.glasnik RS br 37/12 i 82/15);
   • roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12, 90/16 i 94/19);

   Grupa I:

   • bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje);
   • porodice i samohrani roditelji sa 3 djece;

   Opšta grupa:

   • porodice i samohrani roditelji sa jednim ili dvoje djece.

   Namjena

   Stambena
   (Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija, proširenje stambenih jedinica i refinansiranje kredita CEB-a)

   Iznos

   Od 10.000,00 dо 150.000,00 KM 

    

   Maksimalan iznos za rekonstrukciju i proširenje je 75.000,00 KM i to samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 50m2 za podnosioca zahtjeva uvećano za dodatnih 20m2 za ostale članove domaćinstva

   Rok otplate

   Do 25 godina bez grejsa perioda

   Kamatna stopa

   Grupa mladi bračni parovi: 1,80% + 2,09% - umanjenje 1,2 pp = 2,69%

   Beneficirana grupa: 1,80% + 2,09% - umanjenje 0,6 pp = 3,29%

   Grupa I: 1,80% + 2,09% - umanjenje 0,2 pp = 3,69%

   Opšta grupa: 1,80% + 2,09% = 3,89%

    

   Kamatna stopa je fiksna i iskazana je na godišnjem nivou.

    

   EKS je efektivna kamatna stopa i iznosi od 2,83% do 4,07% izračunata 05. u mjesecu, sa dospijećem anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa kredita 150.000 KM, roka otplate 25 godina, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

   Troškovi obrade kredita

    0,5% od iznosa kredita, jednokratno, unaprijed

   Troškovi prijevremene otplate kredita

    Bez naknade

   Prednosti za klijenta

   Rok do 25 godina.

   Mogućnost subvencije od strane Vlade RS (Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport).

   Brzina pri obradi zahtjeva.

   Iskustvo u poslovima kreditiranja

   Plaćanje putem trajnog naloga.

   Mogućnost dobijanja kredita za opremanje stana iz sredstava Banke

   Obezbjeđenje

   Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava korisnika kredita

   Hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine/izgradnje ili drugu nepokretnu imovinu.

    

   Za kredite do 50.000 KM sa rokom do 10 godina, klijent umjesto hipoteke na nepokretnoj imovini može ponuditi polisu osiguranja korisnika.

    

   Umjesto polise osiguranja korisnika, tražilac kredita Banci može ponuditi jednog kreditno sposobnog jemca (sudužnika za područje Federacije BiH).

    

    

   Za kuće: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec, plaćanje na godišnjem nivou;

   Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

    

   Dodatne mogućnosti:

   ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do momenta upisa hipoteke u korist NB - uz jemstvo investitora objekta (sudužništvo za područje Federacije BiH) do momenta upisa hipoteke.

    

    

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke iz sredstava IRBRS    

  •