•  
  •  
  • Depoziti

  • Prepoznajući potrebe svojih klijenata, Nova banka razvila je paletu depozitnih proizvoda. Nova banka svojim klijentima nudi veoma povoljne kamatne stope na depozitne uloge, koje zavise od visine iznosa i perioda na koji se oročava.
   U ponudi su sljedeće depozitne usluge:

   • Depoziti po viđenju

   Kratkoročni depoziti

   • Depoziti na 30 dana
   • Depoziti na 60 dana
   • Depoziti na 90 dana
   • Depoziti na 6 mjeseci
   • Depoziti na 12 mjeseci

   Dugoročni depoziti

   • Depoziti na 13 mjeseci
   • Depoziti na 18 mjeseci
   • Depoziti na 24 mjeseca
   • Depoziti na 36 mjeseci
   • Depoziti preko 36 mjeseci

   Kada su u pitanju vrste oročenih depozita prema načinu isplate kamate, Nova banka nudi:

   • Oročene depozite sa isplatom kamate po isteku roka oročenja
   • Rentne depozite sa isplatom kamate prije isteka roka oročenja (mjesečno, kvartalno, godišnje)

   Obračun kamate na depozite po viđenju se vrši mjesečno, a pripis godišnje.
   Oročena sredstva mogu biti u KM, EUR (evro), USA (američki dolar), CHF (švajcarski franak), AUD (australijski dolar), CAD (kanadski dolar), DKK (danska kruna), JPY (japanski jen), NOK (norveška kruna), SEK (švedska kruna), i GBP (britanska funta).
   Banka će po svim depozitima, vršiti obračun kamate primjenom metode konformnih kamatnih stopa, u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

   Nova banka je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Ukupni prikladni depoziti deponenta osigurani su na maksimalni iznos u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine. Aktuelni maksimalni osigurani iznos prikladnih depozita jeste 50.000,00 KM.

  •