•  
  •  
  • Ino platni promet

   • Platni promet sa inostranstvom
  • Nova Banka obavlja poslove međunarodnog platnog prometa po nalogu svojih komitenata, domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, po svim osnovama i sa svim zemljama svijeta posredstvom mreže svojih korespodenata. Nalozi primljeni na šalterima naših filijala izvršavaju se u kratkom roku u toku istog dana sa datumom valute najkasnije 48 sati ili po dogovorenom datumu valute a klijentima nudimo i mogućnost besplatne usluge: swift na vasoj e-mail adresi. Prilive iz inostranstva isplaćujemo sa danom odobrenja našeg računa.

   IBAN kodovi

   da bi se obezbijedila automatska obrada vaših platnih naloga, a samim time i izbjegli dodatni troškovi koje zaračunava korespodentska banka, neophodno je da pored swift koda za plaćanja navedete i precizan IBAN kod-International Bank Account Number ili Međunarodni broj bankarskog računa. IBAN je niz alfanumeričkih znakova koji precizno identifikuju klijentov račun u banci bilo gdje u svijetu. Osnovni cilj IBAN-a je da se povećanjem kvaliteta informacija koje se razmjenjuju izmedju banaka reduciraju greške i ubrza međunarodni platni promet, odnosno omogući automatski proces plaćanja.

  •