•  
  •  
  • WEB eNova (Stanovništvo)

  • Elektronski kanal WEB eNova namijenjen je za korištenje elektronskog bankarstva putem Internet pretraživača. Ovakav "šalter" je otvoren 24 sata dnevno, svih sedam dana nedeljno i 365 dana godišnje, čak i kada se dnevno procesiraju podaci ili se radi na održavanju sistema. Prenos podataka između korisnika i elektronske banke je veoma brz i pouzdan. Sigurnost i zaštita povjerljivih finansijskih podataka obezbjeđena je na nekoliko nivoa.

    

   WEB E-bank omogućava korisnicima:

   • sve vrste plaćanja i prenosa sredstava
   • prenosi sredstava između vaših ličnih računa otvorenih u Banci
   • uvid u stanja i promet po svim računima otvorenim u Banci
   • pregled arhive elektronskih plaćanja
   • informacije o kreditnim i štednim partijama
   • informacije o platnim karticama
   • obavljanje konverzije između valuta EUR/BAM na vašim ličnim računima
   • uvid u kursnu listu banke
   • kalkulator valuta
   • pregled izvoda
   • korištenje unaprijed kreiranih naloga za nove uplate - kao šablon naloga
   • unos naloga sa valutom unaprijed
   • promjenu lozinke
   • mogućnost dvosmjerne komunikacije sa Bankom putem aplikacije
   • maksimalna sigurnost uz primjenu najsavremenijih sigurnosnih tehnologija

   Šta je potrebno da biste postali korisnik WEB E-Bank:

   • otvoren tekući račun u Novoj Banci
   •  popunjeni obrasci za pristup WEB E-bank koje dobijate na šalteru Banke  

   Dva nivoa zaštite:

   • korisničko ime i šifra
   • jednokratna lozinka prilikom potpisivanja naloga za plaćanje

   Naknade za WEB E-Bank:

   • aktiviranje usluge bez naknade
   • znatno niže naknade za izvršenje naloga od naloga realizovanim na šalterima Banke

   Naknada za korišćenje:

   • mjesečna članarina 1,50 KM
   • Ukoliko koristite pakete usluga Nove banke oslobođeni ste plaćanja mjesečne naknade.

   Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge WEB E-Bank obratite se najbližoj filijali Nove banke gde ćete dobiti dodatne informacije, popuniti zahtjev i potpisati ugovor. Nakon dobijanja korisničkog imena i lozinke možete koristiti WEB eNova.

    

  •