•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Info

  • Firma: Nova banka AD Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti »Broker Nova«

   Sjedište: Kralja Alfonsa XIII 37A, Banja Luka

   Sud kod kog je subjekat upisan u registra i broj registarskog uloška:

   • Za banku: Reg.uložak broj 3-38-00 Osnovni sud Banja Luka
   • Za Broker Novu: Reg.uložak broj 3-38-05 Osnovni sud Banja Luka
     

   Kapital: 126.274.406 KM

   Matični broj: 1753312

   Brojevi računa:

   • 555-011-00000000-61 Redovan račun
   • 555-011-01000000-77 Račun kliringa
   • 555-011-02000000-93 Klijent račun
     

   Naziv revizorske kuće: Ernst&Young, Deloitte (2017)

   Podaci o dozvoli Komisije za HOV, sa brojem, datumom izdavanja i datum isteka: Dozvola broj: 05-UP-051-167/01, izdata 19.04.2001 godine sa rokom važenja do 19.04.2020. godine koja obuhvata brokerske i dilerske poslove

   Radno vrijeme: 08-16 sati (ponedeljak-petak)

   Telefon: 051/333-325
   e-mail: broker@novabanka.com
   Linkovi:

   Cjenovnik usluga, saglasnost Komisije za HOV broj 01-UP-051-951/12 od 20.04.2012. godine.

   Pravila poslovanja, saglasnost Komisije za HOV broj 01-UP-051-951/12 od 20.04.2012. godine.

   Pregled svih poslova sa hartijama od vrijednosti koje berzanski posrednik obavlja, sa podacima o dozvoli Komisije za HOV:

   Ime i prezime zaposlenih brokera sa podacima o dozvolama: 

   • Podaci o mjestima prijema naloga sa imenima i kontaktima
   • Radno vrijeme za prijem klijenata i vrijeme prijema naloga: 08-16 sati (ponedeljak-petak)
   • Organizaciona struktura banke
   • Ime i prezime rukovodioca odjeljenja sa podacima o saglasnosti Komisije: Jasna Zrilic, broj 05-051-844/03 od 16.05.2003 godine
   • Izvjestaj o poslovanju (BBP-IF)
  •  
  Vaša lokacija
  Naslovna Trgovanje HoV Info