•  
  •  
  • Krediti stanovništvu – stambeni krediti iz sredstava IRB RS

   • Stambeni krediti
  •  

    

   Korisnici kredita

   Fizička lica kojaspadaju u četiri grupe:

   • Grupa mladi bračni parovi- korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje;
   • Beneficirana grupa-pripadnici beneficirane grupe su članovi porodice poginulih i nestalih boraca; ratni i vojni invalidi od I-IV kategorije;  civilne žrtve rata od I-IV kategorije; porodice i samohrani roditelji sa 4 i više djece; korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine, osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (Sl.glasnik RS br 37/12 i 82/15); roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12, 90/16 i 94/19);
   • Grupa I- bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje); porodice i samohrani roditelji sa 3 djece;
   • Opšta grupa.

   Namjena

   Stambena
   (Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, proširenje stambenih jedinica i refinansiranje kredita CEB-a)

   Iznos

   Od 10.000,00 dо 150.000,00 KM
    

   Maksimalan iznos za rekonstrukciju, adaptaciju i proširenje je 75.000,00 KM i to samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 50m2 za podnosioca zahtjeva uvećano za dodatnih 20m2 za ostale članove domaćinstva

   Rok otplate

   Do 25 godina bez grejsauz mogućnost produženje roka otplate obaveza po kreditu do 60 mjeseci

   Kamatna stopa

   Grupa mladi bračni parovi: 1,8 % + 2,09% - umanjenje 1,2 pp = 2,69%

   Beneficirana grupa: 1,8 % + 2,09% - umanjenje 0,6 pp = 3,29%

   Grupa I: 1,8% + 2,09% - umanjenje 0,2 pp= 3,69%

   Grupa ostali: 1,8 % + 2,09%= 3,89%

    

   (EKS iznosi od 2,83% do 4,07%i obračunao se 05. u mjesecu na bazi iznosa kredita 150.000 KM, roka otplate 25 godina, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita).

   Vrsta kamatne stope

   Fiksna

   Troškovi obrade kredita

    0,50% jednokratno od odobrenog iznosa kredita

   Troškovi prijevremene otplate kredita

    Bez naknade

   Prednosti za klijenta

   Rok do 25 godina
   Mogućnost subvencije od strane Vlade RS (Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport)
   Brzina pri obradi zahtjeva
   Iskustvo u poslovima kreditiranja
   Plaćanje putem trajnog naloga
   Mogućnost dobijanja kredita za opremanje stana iz sredstava Banke

   Obezbjeđenje

   Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava
   Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini
   Za kuće: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec plaćanje na godišnjem nivou;
   Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

   Trajni nalog korisnika kredita ili otplata putem administrativne zabrane

    Dodatne mogućnosti:

   ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do moment upisa hipoteke u korist NB uz garanciju i mjenice prodavca objekta

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke iz sredstava IRBRS

    

  •