•  
  •  
  • Otvorena štednja

  • Otvorena štednja

   Otvorena štednja je posebna vrsta štednje koja vam pruža mogućnost naknadnih, višekratnih uplata tokom trajanja ugovora. Ono što je karakteristično za ovaj oblik štednje jeste da uvećanjem depozita na štednom računu ostvarujete mogućnost obrčuna kamate po većim kamatnim stopa. Dakle, zavisno od visine ušteđenih sredstava možete preći u viši kamatni razred, sa većom kamatnom stopom, a podizanjem sredstava u nižu kategoriju, sa manjom kamatnom stopom.
   Takođe, pruža vam se mogućnost raspolaganja novcem u svakom trenutku bez ikakvih ograničenja.

   Odaberete li ovu vrstu štednje, svoja sredstva možete uplaćivati dinamikom koja vama najviše odgovara, prema vašim trenutnim mogućnostima.

   Štedjeti možete u svim valutama.

   Ako se odlučite za redovne uplate sa vašeg tekućeg ili deviznog računa, možete ugovoriti trajni nalog kojim će Banka umjesto vas redovno uplaćivati sredstva koja odredite za uplate na vaš račun otvorene štednje.

   Naknada za mjesečno vođenje a'vista računa iznosi 1,00 KM. Ukoliko u trenutku obračuna naknade imate aktivnu partiju oročene štednje naknada za vođenje a'vista računa neće biti naplaćena.
    

   Visina kamatnih stopazavisno od iznosa depozita

   Visina depozita

   KM/EUR

   Ostale valute

    

   NKS

   EKS

   NKS

   EKS

   do 1000

   0,10%

   0,10%

   0,05%

   0,05%

   od 1000,1 do 3000

   0,20%

   0,20%

   0,10%

   0,10%

   od 3000,1 do 5000

   0,30%

   0,30%

   0,20%

   0,20%

   od 5000,1 do 10 000

   0,60%

   0,60%

   0,30%

   0,30%

   od 10000,1 do 30 000

   0,80%

   0,80%

   0,40%

   0,40%

   od 30000,1 do 50 000

   0,90%

   0,90%

   0,50%

   0,50%

   od 50 000,1 do 100 000

   1,00%

   1,00%

   0,60%

   0,60%

   preko 100 000,1

   1,20%

   1,20%

   0,70%

   0,70%

   * Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj
   Datum primjene od 01.01.2017.god
   .

  •