•  
  •  
  • Oročena štednja

  • Oročena štednja je namijenjena svima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok na osnovu jednokratne uplate.
   Klijent i Banka ugovorom određuju rok na koji se štedni ulog oročava. Period oročenja birate sami kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati.
   Oročeni štedni ulozi se mogu isplatiti odmah po isteku ugovorenog roka ili se može zaključiti novi ugovor o oročenju kada Vi birate da li oročavate ukupan iznos glavnice i kamate ili samo dio tog iznosa.
   Ukoliko želite da raskinete oročenje prije isteka ugovorenog roka, Banka će Vam to omogućiti bez naknade. U slučaju prijevremnog razročenja, Banka će vam priznati kamatu po stopi u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za prijevremeno razročenje.

   Za sva oročenja do 13 mjeseci u slučaju prijevremenog razročenja Banka će priznati kamatu koja važi za avista depozite.

   Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

   Oročena štednja

   Valuta

   KM/EUR

   OSTALE VALUTE

    

   NKS

   EKS

   NKS

   EKS

   Oročeni štedni ulozi na 1 mjesec:

   0,05%

   0,05%

   0,00%

   0,00%

   Oročeni štedni ulozi na 2 mjeseca:

   0,05%

   0,05%

   0,00%

   0,00%

   Oročeni štedni ulozi na 3 mjeseca: 

   0,05%

   0,05%

   0,00%

   0,00%

   Oročeni štedni ulozi na 6 mjeseci:

   0,20%

   0,20%

   0,10%

   0,10%

   Oročeni štedni ulozi na 12 mjeseci:

   1,10%

   1,10%

   0,20%

   0,20%

   Oročeni štedni ulozi na 13 mjeseci:

   1,20%

   1,20%

   0,30%

   0,30%

   Oročeni štedni ulozi na 18 mjeseca:

   1,30%

   1,30%

   0,40%

   0,40%

   Oročeni štedni ulozi na 24 mjeseca:

   1,70%

   1,70%

   0,50%

   0,50%

   Oročeni štedni ulozi na 36 mjeseci:

   1,90%

   1,90%

   0,60%

   0,60%

   Oročeni štedni ulozi na 48 mjeseci:

   1,90%

   1,90%

   0,60%

   0,60%

   Oročeni štedni ulozi na 60 i više mjeseci:

   1,90%

   1,90%

   0,60%

   0,60%

    
   * Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj
   Datum primjene od 01.04.2018. godine
    

   Obračun kamate kod štednih uloga vrši se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja. Obračun se vrši na stvarni broj dana u godini primjenom složenog metoda konfornih kamatnih stopa.

  •