•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Akcionarski kapital Nove banke veći za 10,89 miliona KM

   • 23. jun 2016.
  • Skupština akcionara Nove banke a.d. Banja Luka, na 14. redovnoj sjednici, povećala je akcionarski kapital za preko 10 miliona KM. Iznos emisije je 10,89 miliona KM, podijeljen u 10,89 miliona običnih akcija, čija je nominalna vrijednost 1,00 KM. Ukupan kapital, koji čine osnovni (Tier 1) i dopunski (Tier2), dostigao je nivo od 180 miliona KM.

   Nova banka je jedna od vodećih banaka na tržitu Bosne i Hercegovine. Od 1999. godine, kada je Banka osnovana, pa do danas, prepoznata je kao dobar poslodavac, te ima oko 670 zaposlenih. Organizacionu strukturu Banke čine Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekatu u centru grada, te 64 druge organizacione jednice, odnosno, 12 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti Broker Nova, 15 ekspozitura, 20 izdvojenih šaltera i 16 agencija. Od novembra 2002. godine listirana je na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, a od juna 2009. godine akcije Nove banke čine jednu od šest akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojoj se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange.

   Nova banka je visoko tehnološki organizovana, zapošljava kompetentno osoblje i uspješno razvija odnose sa klijentima, upravljajući se kvalitetom. Banku izdvaja samostalnost u razvoju bankarskog informacionog sistema, izgradnja disaster recovery centra, implementiran sistem upravljanja kvalitetom, te implementiran sistem upravljanja sigurnošću informacija. Sve navedeno doprinijelo je sposobnosti Banke da se prilagoditržištu, prvenstveno kroz građenje mreže poslovnica i intenzivno ulaganje u razvoj proizvoda, tehnologije i ljudskih resursa, te predstavlja vodeći primjer odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini. Početkom 2016. godine, Nova banka je pokrenula program Kluba lojalnosti pod nazivom Super Nova. U okviru Kluba lojalnosti, u saradnji sa strateškim partnerom kompanijom MasterCard, Banka je izdala dvije nove vrste platnih kartica, a to su MasterCard World debitna i MasterCard World kreditna kartica. Ovim programom predviđena su nagrađivanja i pogodnosti za korisnike novih platnih kartica, a svi njihovi korisnici automatski su uključeni u Klub lojalnosti koji omogućava skupljanje bodova tokom transakcija plaćanja karticom, zatim pogodnosti u vidu popusta, besplatnih usluga Banke i ostalih pogodnosti koje nudi MasterCard.​ 

  •