Nova Banka, Obavještenja za klijente, Skraćeno radno vrijeme IŠ Emporium, Bijeljina