•  
  •  
  • Kreditna ponuda iz kampanje "Reci DA!"

  •           Reci DA neodoljivoj ponudi nenamjenskih i zamjenskih krediita!

                                    Iskoristi poklon od 1.000 bodova na Super Nova kreditnoj kartici

   NENAMJENSKI KREDITI:

   • do 60.000,00 KM,
   • fiksna kamatna stopa,
   • do 15 godina otplate bez jemaca i hipoteke uz polisu osiguranja života,
   • troškovi obrade kredita već od 0,3% kreditnog iznosa

   ZAMJENSKI KREDITI:

   • neograničen iznos kredita u zavisnosti od kredita koji je predmet zamjene,
   • mogućnost dobijanja dodatnih sredstava,
   • fiksna kamatna stopa,
   • do 15 godina otplate bez jemaca i hipoteke uz polisu osiguranja života za kredite do 60.000,00 KM,
   • bez troškova obrade kredita za zamjenski dio kredita.

   Iznos/ Kamatna stopa

    

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   10

   12

   15 *

   15 **

   3,70%

   4,40%

   4,90%

   5,80%

    

   6,20%

   6,20%

   6,80%

   EKS-Nenamjenski krediti

   7,97% (RS i FBiH)

   6,30% (RS i FBiH)

   6,33% (RS i FBiH)

   6,89% (RS i FBiH)

   7,27% (RS i FBiH)

   7,33% (RS) 7,21% (FBiH)

   7,91% (RS i FBiH)

   EKS -Zamjenski kredit

   6,98% (RS i FBiH)

   5,95% (RS i FBiH)

   6,07% (RS i FBiH)

   6,70% (RS i FBiH)

   7,06% (RS i FBiH)

   7,15% (RS) 7,04% (FBiH)

   7,64% (RS i FBiH

   1.000

   85,01

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   3.000

   255,04

   89,11

   56,48

   x

   x

   x

   x

   5.000

   425,06

   148,51

   94,13

   55,01

   x

   x

   x

   10.000

   850,13

   297,02

   188,25

   110,02

   98,62

   85,47

   88,77

   20.000

   1.700,26

   594,05

   376,51

   220,04

   197,25

   170,94

   177,54

   30.000

   2.550,39

   891,07

   564,76

   330,06

   295,87

   256,41

   266,31

   40.000

   3.400,52

   1.188,09

   753,02

   440,08

   394,49

   341,88

   355,07

   50.000

   4.250,64

   1.485,11

   941,27

   550,09

   493,12

   427,35

   443,84

   60.000

   5.100,77

   1.782,14

   1.129,53

   660,11

   591,74

   512,82

   532,61

    
   * Kamatna stopa 6,2% za kredite sa hipotekom kao instrumentom obezbjeđenja
   ** Kamatna stopa 6,8% za kredite sa polisom osiguranja života kao instrumentom obezbjeđenja

   EKS je izračunata za iznos kredita 60.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, maksimalan rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

   Dodatne pogodnosti uz kredit:

   • poklon 1.000 bodova na Super Nova MasterCard World kreditnoj kartici;
   • paket računa “SuperNova +” koji obuhvata Super Nova debitnu i kreditnu karticu; SMS obavještenje o transakciji na računu; elektronsko bankarstvo; trajni nalog npr. za plaćanje računa; primanje izvoda putem Mail-a; asistencije (pomoć na cesti, usluge majstora, posjeta ljekara); osiguranje kartica od zloupotrebe; plaćanje i dopunjavanje m:tel
   • dozvoljeno prekoračenje po računu do 5 plata.
  •