•  
  •  
  • Hipotekarni kredit

  • Iznos

   U zavisnosti od kreditne sposobnosti.

   Namjena

   Bez namjene
   Za iznose preko 50.000,00 KM potrebno je namjensko pravdanje cijelog iznosa kredita.

   Mogućnost, u zavisnosti od potreba klijenta: dio u iznosu do 10% od iznosa kredita se plasira na tekući račun klijenta bez potrebe pravdanja istog.

   Rok

   Max do 15 godina

   Kamatna stopa

   Kratkoročni kredit: 2,9% (EKS 5.08% RS/FBIH)

   Dugoročni kredit:
   4,99% od 13 do 120 mjeseci (EKS 5.73% RS/FBIH)
   5,39% od 121 do 180 mjeseci (EKS 6,10% RS/FBIH)

   Kamatna stopa je na godišnjem nivou i fiksna
    

   EKS je efektivna kamatna stopa i izračunata je 05. u mjesecu na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, maksimalnog roka otplate kredita, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja ponude.

   Naknada za odobrenje kredita

   Kratkoročni krediti:
   0,40% od iznosa kredita (min 50,00 KM) jednokratno

   Dugoročni krediti:
   0,60% od iznosa kredita (min 50,00 KM) jednokratno, za kredite sa rokom otplate od 13 do 120 mjeseci

   0,80% od iznosa kredita (min 50,00 KM) jednokratno, za kredite sa rokom otplate od 121 do 180 mjeseci

   Naknada za vođenje kreditne partije

   1,90 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Korišćenje

   Paket računa Nove banke Super Nova plus (troškovi korišćenja paketa su uračunati u obračun EKS)

   Obezbjeđenje

    

    

    

   Mjenice i bjanko nalozi tražioca kredita
   Hipoteka u korist Nove Banke u vrijednosti (u odnosu na procjenjenu vrijednost):

   • ako je kolateral stambena imovina 1:1,25
   • ako je kolateral poslovna imovina 1:1,70

   (Banka zadržava pravo tražiti i hipoteku veće vrijednosti)

   Polisa osiguranja nekretnine vunkulirana u korist NB u trajanju cjelokuponog roka otplate kredita plus 1 mjesec

   Mogućnost sudužnika sa kućne liste u cilju poboljšanja kreditne sposobnosti tražioca kredita

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za hipotekarne kredite Nove banke

    

   Tabelarni prikaz mjesečnih anuiteta za hipotekarne kredite:

   Iznos/Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   10

   15

   2,9%

   4,99%

   4,99%

   4,99%

   5,39%

   EKS

   5,08% (RS i FBiH)

   6,3% (RS i FBiH)

   5,98% (RS i FBiH)

   5,73% (RS i FBiH)

   6,1% (RS i FBiH)

   10.000

   846,48

   299,66

   188,67

   106,02

   81,13

   20.000

   1.682,69

   599,33

   377,33

   212,03

   162,25

   20.000

   2.539,44

   898,99

   566,00

   318,05

   243,38

   40.000

   3.385,93

   1.198,66

   754,67

   424,07

   324,50

   50.000

   4.232,41

   1.498,32

   943,33

   530,08

   405,63

   60.000

   5.078,89

   1.787,98

   1.132,00

   636,10

   486,75

   70.000

   5.925,37

   2.097,65

   1.320,67

   742,12

   567,88

   80.000

   6.771,85

   2.397,31

   1.509,33

   848,13

   649,01

   90.000

   7.618,33

   2.696,98

   1.698,00

   954,15

   730,13

   100.000

   8.464,82

   2.996,64

   1.886,67

   1.060,17

   811,26

   EKS je efektivna kamatna stopa i izračunata je 05. u mjesecu na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, maksimalnog roka otplate kredita, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja ponude.

  •