•  
  •  
  • Zamjenski krediti

  • Zamjenski kredit Vam omogućava da imate samo jednu ratu i do upola manju. Sa ovim kreditom možete imati na raspolaganju i dodatna sredstva.

   Kome je namijenjen kredit?

   Kreditno sposobnim klijentima koji:

   • koriste kredite u Novoj banci;
   • zatvaraju obaveze u drugim bankama a svoja primanja žele usmjeriti preko računa u Novoj banci.

   Iznos

   Jednak iznosu koji je predmet zamjene i koji nije ograničen;

   Klijent može aplicirati i za veći iznos, nenamjenski dio kredita (najviše do iznosa kredita koji je predmet zamjene a max do 50.000,00 KM od iznosa kredita).

   Rok

   Do 15 godina, bez grejsa

   Kamatna stopa

   kratkoročni

   do 12 mjeseci: 4,39% p.a. fiksna (EKS 11,71% RS/FBIH)

   (uz jedan od paketa računa)      
                                                                

   dugoročni:      

   od 13 do 60 mjeseci: 6,45% fiksna  (EKS 8,70% RS/FBIH)

   od 61 do 120 mjeseci: 6,95% fiksna  (EKS 8,51% RS/FBIH)

   od 121 do 180 mjeseci: 7,35% fiksna  (EKS 9,15% RS / 8,99% FBIH)

   (uz jedan od paketa računa)  

   Kamatna stopa je na godišnjem nivou i fiksna
   EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos kredita 50.000,00 KM, 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja Kataloga proizvoda.

   Naknada za odobravanje kredita i administrativne usluge

   0% za iznos kredita koji se zatvara traženim kreditom;

   1,70% min 50,00 KM na iznos koji se troši nenamjenski + troškovi administrativnih usluga;
    

   Ukoliko je iznos koji se troši nenamjenski manji ili jednak 100,00 KM, naknada za obradu zahtjeva za kredit je 0,00 KM.

   Naknada za vođenje kreditne partije

   1,90 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Korišćenje

   • paketa računa Nove banke

   (troškovi korišćenja su uračunati u obračun EKS)

   Obezbjeđenje

   do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita
   preko 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života
   preko 50.000,00 KM i/ ili preko 12 godina otplate kredita: mjenice korisnika kredita, hipoteka i polisa osiguranja kolaterala u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec.

    

   Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za zamjenske kredite Nove banke.

    

  •