•  
  •  
  • Zamjenski krediti

  • Zamjenski kredit Vam omogućava da imate samo jednu ratu i do upola manju. Sa ovim kreditom možete imati na raspolaganju i dodatna sredstva i kamatna stopa vam je fiksna kako danas tako i do kraja isteka roka otplate Vašeg kredita.

   Iznos

   jednak iznosu kredita koji želite zatvoriti novim kreditom, uz mogućnost dodatnih sredstava (u visini iznosa koji zatvarate, a maksimalno do 50.000,00 KM)

   Rok

   Do 15 godina,za klijente Banke

   Kamatna stopa

    Kamatna stopa je fiksna i na godišnjem nivou iznosi:

   • do 12 mjeseci: već od 4,39%;

   • od 13 do 60 mjeseci: već od 6,25%;

   • od 61 do 120 mjeseci: već od 6,50%;

   • od 121 do 180 mjeseci: već od 7,25%;

   (EKS je od 7,98% do 12,13% a izračunata je za iznos kredita 50.000,00 KM kojim se zatvaraju obaveze i 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita).
   Visina kamatne stope zavisi od boniteta klijenta.

   Naknada za odobravanje kredita

    Bez naknade za obradu kredita koji je predmet zamjene.

   (Na ostatak kredita, unaprijed definisan kao dodatna sredstva, naknada je 1,7% min 50,00 KM)

   Naknada za vođenje kreditne partije

    1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Mogućnost

   dobijanje VISA Classic kartice na rate bez mjesečne naknade za prvih 6 mjeseci korišćenja.

   Korišćenje

   • paketa računa Nove banke

   • dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korišćenja su uračunati u obračun EKS)

   Obezbjeđenje

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita;
   • preko 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života
   • preko 50.000,00 KM i/ ili preko 12 godina otplate kredita: mjenice korisnika kredita, hipoteka i polisa osiguranja kolaterala

    

   Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   *Sastavni dio letka su i informacioni listovi za zamjenske kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.

    

   Pregled anuiteta u zavisnosti od iznosa i roka zamjenskih kredita.

   Iznos/ Kamatna stopa

                                       Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   10

   12

   15

   4,39%

   6,25%

   6,50%

   7,25%

   10.000

   853,28

   305,35

   194,49

   148,49

   113,55

   104,18

   91,29

   20.000

   1.706,56

   610,71

   388,99

   296,99

   227,10

   208,35

   182,57

   30.000

   2.559,85

   916,06

   583,48

   445,48

   340,64

   312,53

   273,86

   40.000

   3.413,13

   1.221,41

   777,97

   593,98

   454,19

   416,70

   365,15

   50.000

   4.266,41

   1.526,77

   972,46

   742,47

   567,74

   520,88

   456,43

    

    

  •